Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2015

obsessionnight
8214 ce76
Reposted byarrependimentocelmahidevranIfyouneversaygoodbyeblueberryeyesdeedeeconspirewildnessheartsfinchlissienokturnalpuremindxsolangeemyhoneyfairytalesweetness
obsessionnight
obsessionnight
7576 02b2
Reposted byarrependimentoseptemberdollLuelle13imitacje0agus0dragonslovermylittleuniversemahidevranberabirszalittleproblemjamaicanbeatloca-blueberrymaybemespeakofthedevilthuskovkittiesmamatruskawkowamyszkajillianmarjariikarofornicationtomorrownevercomesknicKnackpeudechance3elala
obsessionnight
7441 2acd
obsessionnight
6377 4f3a
Reposted bytinderstickheavyrainsadworldasmothellpanatolovemetender
obsessionnight
6017 6193
obsessionnight
5872 101f
Reposted byRethanrozczarowananiezwyykla
obsessionnight
5597 f958 500
obsessionnight
obsessionnight
obsessionnight
obsessionnight
1194 9a96 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viakubaf kubaf
obsessionnight
Jestem.
Głosem w telefonie, setki mil za oknem,
Włosem na poduszce, kiedy śpisz samotnie,
Błyskiem w oku, gdy wspominasz o mnie,
Zawodem, gdy zapomnę.
Pierwszym śniadaniem i uśmiechem jestem,
Czekaniem tydzień aż znów będę w mieście,
Uczuciem takim, że to niebezpieczne,
I sam nie wiem, jestem.
Szybszym oddechem w naszą pierwszą noc,
Dreszczem na skórze, potem pierwszą łzą,
Głosem w Twoich myślach, szepcząc: "Chodź",
Dłonią na szyi, jestem wstępną grą.
Jestem drinkiem przed i papierosem po,
Skórą pod paznokciem, smakiem, splotem rąk,
Spotkaniem naszych spojrzeń, kiedy proszę - bądź
Bo wszystko to jest mną...
— Bonson/Matek ,,Jestem, byłem, będę"
obsessionnight
obsessionnightmerlinsearsarethetardis:

delilli:

ohhwellwhatevernevermind:

greatybuzz:

10 Dads Winning at Fatherhood… LMAO!!!

This is fucking adorable.

Awwww… My heart!!!

I FRICKIN LOVE DADS OMG LOOK AT THEM

(via tumboner)

obsessionnight
4634 4ea5
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viakubaf kubaf
obsessionnight
obsessionnight
6223 2c99
Reposted fromtaxi0 taxi0 viaksiegowiimarynarze ksiegowiimarynarze
obsessionnight
1278 e9ba
Reposted fromcountingstaars countingstaars viakubaf kubaf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl